Wat is mediation?

Een vorm van onafhankelijke conflictbemiddeling

Mediation

De mediatior is een neutrale derde, die de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. Kenmerkend voor mediation is dat de mediatior geen standpunt inneemt, geen oplossingen aandraagt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf, onder begeleiding van de hiervoor speciaal opgeleide mediator. U werkt en denkt dus zelf actief mee en bepaalt de uiteindelijke oplossing. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Voordelen van mediation t.a.v. een juridische procedure:

  • Na afloop van een mediation is de communicatie tussen betrokkenen meestal hersteld en/of verbeterd, wat vooral belangrijk is als je in de toekomst nog vaak met elkaar moet overleggen, denk hierbij o.a. aan ouders, u moet blijven overleggen over zaken rondom de kinderen.
  • Mediation is korter en goedkoper dan een juridische procedure, en er is niet voor elke partij een advocaat nodig, één mediator voor uw gezamenlijke kwestie.
  • U heeft zelf invloed op het resultaat. Bij een beslissing via de rechter is er vaak een winnaar, maar ook een verliezer. U moet er toch niet aan denken dat een wildvreemde (de rechter) bepaalt wat o.a. het beste is voor uw kind. De mediator neemt geen beslissingen, die neemt u zelf.
  • Door mediation komt men tot creatievere oplossingen waarmee beide partijen tevreden zijn.
  • Wat tijdens de mediation besproken wordt, valt in principe onder de geheimhoudingsplicht (afhankelijk van wat partijen hierover afgesproken hebben).
  • Mediation doet u samen en u voorkomt hiermee een, door derden uit te voeren, gevecht over uw belangen.

Mediation bij echtscheiding:

Het onderscheid van mediation bij echtscheidingsmediation kenmerkt zich door de specialistische kennis van de mediator op het gebied van familierecht, de juridische aspecten van de scheiding en de dynamiek van de emoties die ontstaan bij een echtscheiding. De mediator informeert u over de mogelijkheden.

Wat doet een onafhankelijke mediator?

Mediation via een onafhankelijke bemiddelaar helpt u bij het vinden van oplossingen in conflictsituaties. Doel is tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Lees verder...

Erkend professional mediator

   

Contactgegevens

Postadres
Vriezenveenseweg 85,
7602 AB Almelo 
Tel: 06 2240 1923
info@vanderpollmediation.nl
      Bezoekadres
(alleen op afspraak)
Wierdensestraat 43
7607 GG Almelo