Werkwijze van der Poll Mediation

Werkwijze

In een kennismakingsgesprek worden de mogelijkheden van mediation Werkwijzebesproken en bekeken of mediation voor u geschikt kan zijn.

Wanneer tot mediation wordt besloten, wordt een mediationovereenkomst ondertekend door partijen en de mediator. In deze overeenkomst staan een aantal voor mediation belangrijke zaken en wordt verwezen naar het MfN mediation reglement.  De concept mediationovereenkomst wordt u voor aanvang van het kennismakingsgesprek per mail toegezonden.

Vervolgens start aansluitend direct de mediation. 

Onder begeleiding van de mediator worden de wensen, belangen en gevoelens voor beide partijen duidelijker.

Daarna kan worden toegewerkt naar oplossingen en afspraken waar beide partijen tevreden over zijn.

De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, bij echscheiding in een echtscheidingsconvenant.

Indien nodig kan in de loop van de mediation door partijen, in overleg met elkaar, advies worden ingewonnen bij externe deskundigen.

De kosten hiervan zijn voor rekening van partijen.

De gesprekken vinden plaats op het bezoekadres van Van der Poll Mediation. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

 

 

 

Wat doet een onafhankelijke mediator?

Mediation via een onafhankelijke bemiddelaar helpt u bij het vinden van oplossingen in conflictsituaties. Doel is tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Lees verder...

Erkend professional mediator

   

Contactgegevens

Postadres
Vriezenveenseweg 85,
7602 AB Almelo 
Tel: 06 2240 1923
info@vanderpollmediation.nl
      Bezoekadres
(alleen op afspraak)
Wierdensestraat 43
7607 GG Almelo